เทคโนโลยีระบบล่ามแปลภาษาและการประชุมออนไลน์​

เทคโนโลยีระบบล่ามแปลภาษาและการประชุมออนไลน์

ปฏิเสธไม่ได้ว่าในยุคปัจจุบันการสื่อสารออนไลน์หรือระบบ Video conferencing นั้นมีบทบาทสำคัญมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดในปัจจุบันจึงทำให้อุตสาหกรรมด้านระบบห้องประชุมหันมาทางด้านออนไลน์มากขึ้น ซึ่งทางบริษัท Ten Integrated System (Thailand) CO., LTD ผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบห้องประชุมและยังเป็นตัวแทนผู้นำเข้าสินค้าอุปกรณ์ภาพเสียงห้องประชุมแบรนด์ชั้นนำระดับโลกนั้นได้มีระบบประชุมทางไกลที่ได้ยกระดับเทคโนโลยีอีกชั้นให้เข้ากับสถานะการปัจจุบัน โดยในบทความนี้จะขอกล่าวถึงการผสมผสานของเทคโนโลยีการประชุมแบบ Multi-Language ระหว่าง Hardware และ Software (Conferencing Integration System)

รูปที่ 1 ระบบ Video conferencing


รู้จักกับระบบล่ามแปลภาษา
ระบบล่ามแปลภาษา คือ ระบบหนึ่งในระบบชุดประชุม โดยที่ไมโครโฟนสำหรับล่ามจะสามารถแบ่งช่องสัญญาณ (Channel) สำหรับการแปลภาษาไปยังผู้ฟังได้ โดยผู้ฟังนั้นจะสามารถเลือกฟังช่องสัญญาณ (Channel) ที่ตรงกับภาษาที่ต้องการได้อย่างอิสระ ซึ่งระบบล่ามแปลภาษานั้นจะพบได้ในการประชมระดับนานาชาติ ที่มีการประชุมมากกว่า 1 ภาษาขึ้นไป

รูปที่ 2 ห้องล่ามแปลภาษา


โดยสิ่งสำคัญที่สุดในการประชุมแบบ Multi-language นั้นคือล่ามหรือผู้ที่ทำหน้าที่แปลภาษา และระบบที่สามารถใช้งานง่ายและสนับสนุนการทำงานของผู้ที่เป็นล่ามนั่นเอง โดยในปัจจุบันระบบล่ามแปลภาษาจะสามารถพบได้ในชุดประชุมระบบดิจิตอลชั้นนำต่างๆ รวมไปถึงระบบการประชุมแบบออนไลน์

รูปที่ 3 ห้องล่ามแปลภาษา


รูปที่ 4  การประชุมระดับ นานาชาติ


.ในการออกแบบการติดตั้งระบบล่ามแปลภาษานั้นต้องถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญและเข้าใจถึงข้อจำกัดและความสามารถของอุปกรณ์และสภาพแวดล้อมหน้างานได้เป็นอย่างดี ซึ่งในระบบชุดประชุมนี้มักจะนำระบบภาพหรือการถ่ายทอดผ่านจอโปรเจคเตอร์หรือทีวี มาออกแบบควบคู่กันไปด้วยเพื่อฟังก์ชั่นการทำงานที่ออกมาตอบโจทย์กับการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

รูปที่ 5 ตัวอย่างระบบแปลภาษา  


การผสมผสานของเทคโนโลยีการประชุมแบบ Multi-Language ระหว่าง Hardware และ Software(Conferencing interpreter Integrated System)
ในระบบล่ามแปลภาษานั้นสามารถทำได้โดยใช้อุปกรณ์ชุดประชุมในการประชุมภายในห้องประชุมนั้นๆ หรือผ่าน Software การประชุมออนไลน์ที่รองรับระบบล่ามแปลภาษา แต่ในบางครั้งความต้องการในการใช้งานในการประชุมอาจจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับแพลทฟอร์มใดแพลทฟอร์มหนึ่งเสมอไป ยกตัวอย่างเช่น ผู้เข้าร่วมประชุมและล่ามบางส่วนอาจจะอยู่ภายในห้องประชุมและในขณะที่บางส่วนอยู่ต่างประเทศและต้องการประชุมเสมือนอยู่ในห้องประชุมเดียวกันเป็นต้น ดังนั้นทางบริษัท Ten Integrated System(Thailand) CO.,LTD จึงคิดค้น Solution สำหรับการประชุมทางไกลสำหรับระบบล่ามแปลภาษา เพื่อตอบโจทย์ลูกค้า โดยผู้เขียนจะขอนำ Solution ที่บริษัทเคยได้ติดตั้งไปแล้วมาใช้ในการแบ่งปันประสบการณ์ในบทความนี้ต่อไป โดยจะพูดถึงส่วนที่เป็นของระบบชุดประชุมเท่านั้น ไม่ได้กล่าวถึงส่วนอื่นๆ เช่นระบบเสียง ระบบภาพ หรือระบบควบคุม

รูปที่ 6 ตัวอย่างของระบบ Conferencing Interpreter Integrated System


ตัวแปรสำคัญของระบบ Conferencing Interpreter Integrated System คือการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ Hardware และ Software ซึ่งใน Solution นี้ ทางบริษัทเลือกใช้คือระบบ Dante ซึ่งชุดประชุมยี่ห้อ Taiden นั้น มีช่องสำหรับการเชื่อมต่อ Dante ในชุดประชุม โดยตรง                

ในส่วนโปรแกรมที่เลือกใช้นั้นเป็นโปรแกรม KUDO ที่เป็นโปรแกรมสำหรับการประชุมออนไลน์ที่รองรับระบบล่ามแปลภาษา ซึ่งในโปรแกรม KUDO นั้น สามารถเลือกการ์ดเสียงช่องการสื่อสารที่เป็น Dante ได้โดยตรงและรองรับการเชื่อมต่อสำหรับช่องภาษาพร้อมกันได้หลายภาษา โดยจะเป็นโปรแกรม Web base conferenceตัวอย่างฟังก์ชั้นการใช้งานของระบบแปลภาษา

1. ระบบแปลภาษาโดยใช้ชุดประชุม


เป็นระบบชุดที่ถูกออกแบบมาให้สามารถจัดการประชุมให้อยู่ในสถานที่เดียวกัน โดยมีการแบ่งห้องประชุม ห้องล่าม และห้องควบคุมที่ใช้สำหรับการควบคุมการประชุม ซึ่งผู้ร่วมประชุมต้องอยู่ภายในสถานที่เดียวกัน

2. ระบบแปลภาษาแบบออนไลน์


ระบบประชุมออนไลน์ที่รองรับล่ามแปลภาษา เป็นระบบที่จะมีลักษณะคล้านกับการประชุมออนไลน์ทั่วไปเช่น Skype Zoom หรือ Microsoft Team แต่จะมีช่องภาษาให้เลือก โดยผู้เข้าประชุมสามารถเลือกช่องภาษาที่ต้องการ ในขณะอยู่

3. ระบบแปลภาษาแบบผสม (Conference Interpreter Integrated System)


เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ของโรคระบาดในปัจจุบัน สามารถจัดการประชุมภายในสถานที่ห้องประชุมและการประชุมออนไลน์ พร้อมกับการแปลภาษาโดยล่าม ณ สถานที่นั้น รวมถึงการแปลภาษาจากล่ามภายนอกห้องประชุมซึ่งอาจจะอยู่ต่างประเทศได้ โดยทั้งหมดนี้สามารถจัดการควบคุมการประชุมได้โดยเจ้าหน้าที่และรองรับการเพิ่มเติมของอุปกรณ์ที่ต้องารในอนาคตได้อีกด้วย

สำหรับผู้ที่ต้องการคำปรึกษาในการออกแบบระบบการประชุมเพื่อตอบโจทย์ความต้องการการใช้งานที่ซับซ้อนหรือสนใจ

ในนวัตกรรมการประชุมที่ทันสมัย สามารถติดต่อเราได้ทาง  บริษัท เท็น อินทีเกรดเต็ด ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด โทร : 02463 0710. Line@ :@tenavgroup   Facebook : tenavgroupthailand

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ช่องทางโทรติดต่อ

เบอร์โทร บริษัท เท็น อินทีเกรดเต็ด ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด
Tenav Group | รับติดตั้งระบบเสียงและจอห้องประชุม ห้องประชุม อุปกรณ์ Vdo Conference

บริษัท เท็น อินทีเกรดเต็ด ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด​

29/99 Moo.11 Prarajviriyaporn Road, Bangpueng
Sub-district, Prapradaeng Samutprakarn 10130
Fax: +6628166366
Design by Genius

All rights reserved © 2013-2021 tenavgroup