อุปกรณ์ที่ใช้ในห้องประชุมที่ทันสมัย

28/02/2024

อุปกรณ์ที่ใช้ในห้องประชุมที่ทันสมัย

ห้องประชุมเป็นสถานที่ที่ใช้สำหรับการประชุม การสัมมนา การอบรม และกิจกรรมอื่นๆ ที่ต้องใช้พื้นที่สำหรับการพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องมีระบบห้องประชุมหรืออุปกรณ์ที่ทันสมัยและเหมาะสมกับการใช้งาน

อุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับห้องประชุม

1. โต๊ะและเก้าอี้:  โต๊ะและเก้าอี้เป็นเฟอร์นิเจอร์พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับห้องประชุม โต๊ะควรมีขนาดใหญ่พอที่จะรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างทั่วถึง และเก้าอี้ควรนั่งสบายเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนั่งได้นานๆ โดยไม่รู้สึกเมื่อยล้า

 โต๊ะและเก้าอี้ , รับติดตั้งระบบห้องประชุม

2. เครื่องฉายภาพ:  เครื่องฉายภาพใช้สำหรับแสดงภาพนิ่ง เอกสาร และวิดีโอต่างๆ ให้กับผู้เข้าร่วมประชุม เครื่องฉายภาพควรมีความสว่างและความคมชัดสูง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถมองเห็นภาพได้อย่างชัดเจน

เครื่องฉายภาพ, รับติดตั้งระบบห้องประชุม

3. จอภาพ: จอห้องประชุมใช้สำหรับแสดงภาพนิ่ง เอกสาร และวิดีโอต่างๆ ให้กับผู้เข้าร่วมประชุม จอภาพควรมีขนาดใหญ่พอที่จะให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน โดยปัจจุบันได้อัพเกรด เป็นจอ LED Display ตามขนาดและความเหมาะสมของห้องนั้นๆแล้ว

จอภาพ , รับติดตั้งระบบห้องประชุม
จอภาพ , รับติดตั้งระบบห้องประชุม

4. รีโมทคอนโทรล: อุปกรณ์ห้องประชุมที่ใช้ควบคุมการนำเสนอสื่อผ่านทางคอมพิวเตอร์หรือโปรเจคเตอร์

รีโมทคอนโทรล, รับติดตั้งระบบห้องประชุม

5. เครื่องเสียง: เครื่องเสียงใช้สำหรับขยายเสียงของผู้พูดให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถได้ยินได้อย่างชัดเจน เครื่องเสียงควรมีคุณภาพดีและมีกำลังเสียงเพียงพอ

เครื่องเสียง, รับติดตั้งระบบห้องประชุม

6. ไมโครโฟน ไมโครโฟนใช้สำหรับรับเสียงของผู้พูดและส่งต่อไปยังเครื่องเสียง ไมโครโฟนควรมีความไวสูงและสามารถรับเสียงได้อย่างชัดเจน

ไมโครโฟน, รับติดตั้งระบบห้องประชุม

7. กล้องวิดีโอ: กล้องวิดีโอใช้สำหรับบันทึกภาพการประชุม กล้องวิดีโอควรมีความคมชัดสูงและสามารถบันทึกภาพได้อย่างต่อเนื่อง

กล้องวิดีโอ, รับติดตั้งระบบห้องประชุม

8. ระบบประชุมทางไกล: Video conference อุปกรณ์ประชุมทางไกลใช้สำหรับการประชุมกับผู้เข้าร่วมประชุมที่อยู่ต่างสถานที่ ระบบประชุมทางไกลควรมีคุณภาพดีและสามารถรองรับการประชุมได้อย่างราบรื่น

โปรแกรมประชุมอัจฉริยะ, รับติดตั้งระบบห้องประชุม

9. โปรแกรมประชุมอัจฉริยะ: โปรแกรมที่ช่วยในการจัดการประชุม เช่น การจัดการเอกสาร การส่งข้อความ หรือการโหวต

เครื่องบันทึกเสียงหรือวิดีโอ, รับติดตั้งระบบห้องประชุม

10. เครื่องบันทึกเสียงหรือวิดีโอ: เครื่องมือนี้ช่วยในการบันทึกบรรยากาศและข้อมูลที่เกิดขึ้นในการประชุม

ระบบการควบคุมแสง, รับติดตั้งระบบห้องประชุม

11. ระบบการควบคุมแสง: ระบบที่ช่วยในการควบคุมแสงในห้องประชุม เพื่อให้สมบูรณ์และเหมาะสมกับสถานการณ์การประชุม

เครื่องรับสัญญาณอินเตอร์เน็ต, รับติดตั้งระบบห้องประชุม

12. เครื่องรับสัญญาณอินเตอร์เน็ต: เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้ในระหว่างการประชุม

การเลือกอุปกรณ์สำหรับห้องประชุม

เมื่อเลือกอุปกรณ์สำหรับห้องประชุม ควรคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ดังนี้

ขนาดของห้องประชุม  ขนาดของห้องประชุมมีผลต่อการเลือกอุปกรณ์ห้องประชุมต่างๆ เช่น ขนาดของโต๊ะและเก้าอี้ ขนาดของเครื่องฉายภาพและจอภาพ และกำลังเสียงของเครื่องเสียงจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมมีผลต่อการเลือกอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ขนาดของโต๊ะและเก้าอี้ และกำลังเสียงของเครื่องเสียงวัตถุประสงค์ของการใช้งาน วัตถุประสงค์ของการใช้งานระบบห้องประชุมมีผลต่อการเลือกอุปกรณ์ต่างๆ เช่น หากใช้ห้องประชุมสำหรับการประชุมทางไกล ก็จำเป็นต้องมีระบบประชุมทางไกล

การติดตั้งอุปกรณ์สำหรับห้องประชุม

การติดตั้งอุปกรณ์ห้องประชุมควรทำโดยผู้ที่มีความชำนาญ เพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ต่างๆ ได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้องและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การบำรุงรักษาอุปกรณ์สำหรับห้องประชุม

การบำรุงรักษาอุปกรณ์ห้องประชุมเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ต่างๆอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานการบำรุงรักษาควรทำตามคำแนะนำของผู้ผลิตอุปกรณ์

สนใจ ระบบห้องประชุม หรือ อุปกรณ์ห้องประชุม ติดต่อได้ที่ Ten AV Group
Facebook : tenavgroupthailand
Phone : 0888742799 , 0816298011
Line : @tenavgroup

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ช่องทางโทรติดต่อ

เบอร์โทร บริษัท เท็น อินทีเกรดเต็ด ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด
Tenav Group | รับติดตั้งระบบเสียงและจอห้องประชุม ห้องประชุม อุปกรณ์ Vdo Conference

บริษัท เท็น อินทีเกรดเต็ด ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด​

29/99 Moo.11 Prarajviriyaporn Road, Bangpueng
Sub-district, Prapradaeng Samutprakarn 10130
Fax: +6628166366
Design by Genius

All rights reserved © 2013-2021 tenavgroup