Tenav Group | รับติดตั้งระบบเสียงและจอห้องประชุม ห้องประชุม อุปกรณ์ Vdo Conference

ABOUT US

บริษัท เท็น อินทีเกรดเต็ด ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด

ได้ก่อตั้งขึ้นในปี 2546 ที่มีจุดมุ่งหมายที่จะให้บริการติดตั้งระบบภาพ แสงและเสียงแบบครบวงจรในประเทศไทย บริษัทฯมีทุนจดทะเบียนครั้งแรกจำนวน 1 ล้านบาท และได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 5 ล้านบาทในปี 2548 บริษัทฯ เป็นผู้ให้ทางเลือกในการจัดหาสินค้าและบริการติดตั้งระบบภาพ แสงและเสียง เราเป็นตัวแทนและผู้กระจายสินค้าระบบควบคุม ภาพ แสง และเสียง เช่น ลำโพง เครื่องผสมสัญญาณเสียง เครื่องปรับสัญญาณเสียง เครื่องขยายเสียง เครื่องโปรเจคเตอร์ ชุดประชุมวิดีโอคอนเฟอเร้นท์ ตัวสลับสัญญาณ ระบบโทรทัศน์วงจรปิด ตัวหรี่ไฟและอุปกรณ์เสริมต่างๆ

เราเป็นผู้จัดหาสินค้าที่มีคุณภาพสูง ราคาที่เหมาะสม ส่งสินค้าตรงตามเวลา และบริการอย่างมืออาชีพตามความต้องการของลูกค้า นอกจากนั้น บริษัทฯ เน้นการดำเนินงานออกแบบ ติดตั้ง และซ่อมบำรุงระบบภาพ แสงและเสียง รวมทั้งให้คำปรึกษาการติดตั้งและซ่อมบำรุงระบบภาพ แสงและเสียง แก่ลูกค้าบริษัทฯมีการประสานงานกับเครือข่ายพันธมิตรทางการค้ามากมาย ทำการจำหน่ายสินค้าระบบภาพ แสงและเสียงนานาชนิด ครอบคลุมถึงการบริการเข้าระบบได้ตามความเหมาะสมและตรงตามความต้องการของลูกค้า
กลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทฯมีทั้งหน่วยงานราชการและเอกชน จวบจนกระทั่งปี 2549 บริษัทฯดำเนินการออกแบบ จำหน่ายสินค้าและติดตั้งโครงการแล้วเสร็จ 325 โครงการ เป็นโครงการในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 220 โครงการ ภาคกลาง จำนวน 34 โครงการ ภาคตะวันออก จำนวน 14 โครงการ ภาคเหนือ จำนวน 20 โครงการ และภาคใต้ จำนวน 37 โครงการ

บริษัท เท็น อินทีเกรดเต็ด ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด

หลักการดำเนินงาน​

บริษัท เท็น อินทีเกรดเต็ด ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด ได้ดำเนินการตามระบบบริหารคุณภาพ ISO9001/2015 และอยู่ในระหว่างการขอรับรองระบบบริหารคุณภาพ ในขอบเขตเฉพาะการให้บริการออกแบบ ติดตั้ง ซ่อมบำรุง และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบภาพ แสงและเสียง โดยบริษัทฯจะดำเนินการตามข้อกำหนดของระบบบริหารคุณภาพ ISO9001/2015 ทุกข้อ  บริษัท เท็น อินทีเกรดเต็ด ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด ได้นำระบบบริหารคุณภาพ ISO9001/2015 และขอรับรองระบบบริหารคุณภาพ ณ ที่ทำการของบริษัทหลักการดำเนินงานของเราอยู่บนพื้นฐานทฤษฎีเทคนิคและมาตรฐานสากลของระบบภาพ แสงและเสียง  หลักการเหล่านี้เป็นสิ่งที่บริษัทฯยึดถือเพื่อให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพเพื่อขจัดความเสี่ยงและผลเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อลูกค้าของเรา

รางวัลที่ได้รับ

บริษัท เท็น อินทีเกรดเต็ด ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับรางวัล SME ดีเด่น ในงานสุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 8 ปี 2559 และ ครั้งที่ 9 ปี 2560
2 ปีซ้อน

บริษัท เท็น อินทีเกรดเต็ด ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เท็น อินทีเกรดเต็ด ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด
Tenav Group | รับติดตั้งระบบเสียงและจอห้องประชุม ห้องประชุม อุปกรณ์ Vdo Conference

Our company​

Ten Integrated System (Thailand) Ltd was established in late 2003 with the intention of providing all audio, visual and lighting system in Thailand.  The registered capital was at 1 million baht in the beginning period and increased the share capital to 5 million baht in 2005.

Ten Integrated System (Thailand) is a Solution Provider for AVL applications. We represent and distribute abroad range of audio visual lighting and control products, such as loudspeaker, mixer, equalizer, projectors, video conference, switchers, dimmers and peripherals. We provide high quality products, single box or integrated system solutions, competitive pricing, on-time delivery, and professional services to customer requirements.

We operate under the co-operation among our trade relationship network, distributing various audio, visual and lighting system including providing the commissioning services as fitted by the customers’ requirement.

We meet the customers not only the government sector but also the private sector.  In 2005, we designed, completely operated and distributed the products  of 236 projects, 162 projects was operated in Bangkok, 23 projects operated in Central part of Thailand, 14 projects in Eastern part, 10 projects in Northern part, and 27 projects in Southern parts of Thailand.

Tenav Group | รับติดตั้งระบบเสียงและจอห้องประชุม ห้องประชุม อุปกรณ์ Vdo Conference

Our Company Mission

Ten Integrated System (Thailand) Ltd is committed to provide high quality products and services to meet our customers expectations with competitive pricing and professional technical service and support. Our customer’s success is our measurement of success.

Operation Concept​

Ten Integrated System (Thailand) Ltd. is now operating under the quality management ISO9001/2015and in the duration of requesting for the quality certification on the scope of design, installation, maintenance, and consultancy of the audio, visual and lighting system. We will operate under the full ISO9001/2015 quality regulations.The certified quality management will be done at our office location.

Our system and working procedures combined with technical theory and international standard.  These are the principles to which our company adheres to ensure efficiency and alleviate risk and waste in managing projects for our customers.

Received awards

Ten Integrated System (Thailand) Ltd has been awarded the Excellence in SME'sSMEs National eight years in 2559.

Tenav Group | รับติดตั้งระบบเสียงและจอห้องประชุม ห้องประชุม อุปกรณ์ Vdo Conference Tenav Group | รับติดตั้งระบบเสียงและจอห้องประชุม ห้องประชุม อุปกรณ์ Vdo Conference

ชุดประชุมทางไกล, ระบบห้องประชุม, รับติดตั้งระบบห้องประชุม, อุปกรณ์ห้องประชุม, ระบบห้อง War Room, Vdo Conference ราคา, ไมโครโฟน ไร้สาย, จอห้องประชุม, อุปกรณ์ประชุมทางไกล, กล้องประชุมทางไกล, ระบบเสียงห้องประชุม, ระบบ Conference, อุปกรณ์ Conference, ระบบไฟเวที, ไมค์คอนเฟอร์เรนซ์

ช่องทางโทรติดต่อ

เบอร์โทร บริษัท เท็น อินทีเกรดเต็ด ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด
Tenav Group | รับติดตั้งระบบเสียงและจอห้องประชุม ห้องประชุม อุปกรณ์ Vdo Conference

บริษัท เท็น อินทีเกรดเต็ด ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด​

29/99 Moo.11 Prarajviriyaporn Road, Bangpueng
Sub-district, Prapradaeng Samutprakarn 10130
Fax: +6628166366
Design by Genius

All rights reserved © 2013-2021 tenavgroup