คู่มือการใช้งาน จอ LED

คู่มือการใช้งานจอ LED Display

ระบบจอ LED ประกอบด้วย
1. ตู้จอ LED
2. Power Supply
3. Receiving Card
4. Sending Box
5. เครื่อง Video Processor​

วิธีการติดตั้งและตั้งค่า LED

1) จอ LED  แต่ละตู้จะต่อสายดังรูป เพื่อเชื่อมต่อจอLED เข้าด้วยกันทั้งหมด


2) หลังจากเชื่อมต่อสายสัญญาณ RJ45 เสร็จแล้ว ให้ลงโปรแกรม LED Studio
หลังจากนั้นให้ Double Click ที่ไอคอน LED SET ดังรูป


3) หลังจาก Dialog Box ปรากฏ ให้กดเข้าไปที่เมนู Display Connection


4) หลังจากนั้นให้ไปใส่ค่าที่ Horizontal Card (แนวนอนของ LED Full Color Cabinet) เนื่องจากตู้แนวนอนของเราใช้ 4 ตู้ เพราะฉะนั้นให้ใส่ค่า 4 ลงไป  และใส่ค่าที่ Vertical Card (แนวตั้งของ LED Full Color Cabinet) เนื่องจากตู้แนวตั้งของเราใช้ 3 ตู้ เพราะฉะนั้นให้ค่า 3 ลงไป ดังรูป


5) หลังจากนั้นให้ใส่ค่าความความละเอียดของ LED Display Full Color Module ตามรูป


6) ทำการเช็คว่าสายสัญญาณ RJ45 ที่เรียงไว้เป็นแบบไหน แล้วนำแนวสายที่เราเรียงต่อกับตู้ LED Full Color Display มาเรียงใส่ตามแบบที่เรียงไว้ ดังรูป วิธีการคือให้เลื่อนเมาส์ คลิ๊กไปที่ ตู้ ล่างสุดซ้ายมือแล้วกดลูกศรเลื่อนไปตาม diagram ที่เรียงเอาไว้ ดังรูป


7) ให้กดปุ่ม Save To File แล้วตั้งชื่อไฟล์ที่ต้องการ ในทีนี้ ขอตั้งชื่อเป็น P10 Connect แล้วให้กดปุ่ม Send To Receiverส่วนประกอบของตู้ LED
ประกอบด้วย LED Module จำนวน 18 Module ใน 1 ตู้ ซึ่งแต่ละ ตู้จะมี Receiving Card และ Power Supply อย่างละ จำนวน 1 อัน โดย receiving card จะเป็น ตัวเชื่อมโยง Data ไปสู่ Module


Power supply  :      มีหน้าที่ จ่ายไฟไปให้ LED
Receiving card :    ในแต่ละ ตู้จะเชื่อมต่อกันโดยผ่านสาย LAN
Sending box :         จะทำหน้าที่ ส่ง Data ไปให้ ทาง Receiving Card
Video processor:    ทำหน้าที่ ส่ง รายละเอียดของภาพที่ต้องการไปสู่ Sending Box  

เครื่อง Video Processor


ช่องต่อสัญญาณ
1) ประกอบด้วย


2) สัญญาณเสียง มีช่องขาเข้า เป็น AD1 และ AD2 cและ ช่องสัญญาณเสียงออก OUT โดยสามารถสวิทซ์เลือกช่องใดก็ได้
3) สัญญาณภาพขาออก


4) ช่องต่อสัญญาณอื่นๆ


5) การเชื่อมต่อระบบ ดังรูป


6) ปุ่มด้านหน้าเครื่อง


6.1) ช่องสัญญาณขาเข้า


6.2) ปุ่ม Setup


6.3) ปุ่มปรับภาพอัตโนมัติของสัญญาณขาเข้า VGA (Auto Take)

6.4) ปุ่มเลือกการใช้เวลาในการสลับภาพระหว่างช่องขาเข้า (C/F)  ในกรณีที่ต้องการสลับภาพแบบ seamless ให้ตั้งที่ 0 วินาที (cut), 0.5, 1.0, 1.5 วินาทีจะเป็นแบบ Fade in Fade Out และ แบบ Blending Switch

6.5) สัญญาณคอม Bypass Output (Bypass) : สลับระหว่าง ภาพเต็มกับบางส่วนของสัญญาณคอมพิวเตอร์

6.6) ปุ่ม PIP/PBP (On/Off, M1, M2, M3)    ON/Off: เปิด ปิด ภาพซ้อนภาพ(PIP) หรือ ภาพเรียงภาพ(PBP). เมื่อมีไฟแสดงผล ให้กดเลือกสัญญาณขาเข้าเพื่อเลือกภาพของสัญญาณขาเข้าไหน เข้ามาซ้อนกับสัญญาณขาเข้าอีกช่อง
M1,M2,M3 สำหรับการเลือก PIP/PBP โมเดล

6.7) ปุ่ม Mosaic  เปิด ปิด mosaic

6.8) ปุ่ม Freeze  หยุดหรือไม่หยุดภาพ

6.9) ปุ่ม ปรับความสว่าง ปรับความสว่างของภาพ (Brt-, Brt+)

วีธีการแก้ไขปัญหาจอ LED หากพบปัญหาดังต่อไปนี้
จอ LED ไม่มีภาพออกเลยทั้งจอ ให้ทำการตรวจสอบดังต่อไปนี้


• ภาพ LED ออกไม่สมบูรณ์ดังรูป


• ภาพที่ออกไม่ตรงกันดังรูป


ให้ตรวจสอบสายที่เชื่อมต่อระหว่างตู้ สาย LAN
ภาพไม่ออกที่ จอ LED 1 ตู้ ดังรูป


• ไม่มีภาพออกที่ LED Module


• ภาพที่ออกไปที่ LED Module ครึ่งเดียว


• ภาพแนวนอนบางแถวไม่มีภาพออก


• ภาพแนวตั้งบางแถวไม่มีภาพออก


• บางจุดไม่มีสีออก


• ไม่มีภาพออกในบาง Module


• สีออกไม่ครบใน LED Module

สนใจ ระบบห้องประชุม หรือ อุปกรณ์ห้องประชุม ติดต่อได้ที่ Ten AV Group
Facebook : tenavgroupthailand
Phone : 0888742799 , 0816298011
Line : @tenavgroup

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ช่องทางโทรติดต่อ

เบอร์โทร บริษัท เท็น อินทีเกรดเต็ด ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด
Tenav Group | รับติดตั้งระบบเสียงและจอห้องประชุม ห้องประชุม อุปกรณ์ Vdo Conference

บริษัท เท็น อินทีเกรดเต็ด ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด​

29/99 Moo.11 Prarajviriyaporn Road, Bangpueng
Sub-district, Prapradaeng Samutprakarn 10130
Fax: +6628166366
Design by Genius

All rights reserved © 2013-2021 tenavgroup