VIDEO CONFERENCE​

ระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ​

       ระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ ( video conference system ) คือ ระบบที่มีการนำเอาอุปกรณ์เทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาใช้งานร่วมกัน  เช่น คอมพิวเตอร์ กล้องโทรทัศน์ ลำโพง ไมโครโฟน และระบบสื่อสารโทรคมนาคมผสมผสาน เป็นการประชุมที่ผู้ร่วมประชุมอยู่ต่างสถานที่กัน แต่สามารถเจรจาสื่อสาร หรือประชุมโต้ตอบกันได้ โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปอยู่ในสถานที่เดียวกัน สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ทั้งทางข้อความและรูปภาพ ภาพกราฟฟิกต่าง ๆ ซึ่งมีช่องทางการส่งสัญญาณได้หลายช่องทาง ทั้งทางสายโทรศัพท์ คลื่นไมโครเวฟ สายไฟเบอร์ออฟติกของระบบ เครือข่าย และส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม ทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถมองเห็นภาพและได้ยินเสียง โต้ตอบกันไปมาระหว่างการประชุมแม้จะอยู่กันคนละสถานที่ก็ตาม สามารถประชุมร่วมกันได้ทั้งในระดับผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติการ หรือพนักงานทั้งในระดับเดียวกัน คนละระดับ คนละสายงาน​

ชุดประชุมทางไกล,Vdo Conference,รับติดตั้งระบบห้องประชุม,อุปกรณ์ห้องประชุม

SOUND SYSTEM​

Sound/Audio Systems​

VISUAL SYSTEM​

ระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ

       การออกแบบ ปรับปรุงและติดตั้งระบบส่วนประกอบ ต่างๆ ของห้องประชุม เช่น ระบบภาพ, แสง, สี, เสียง, ระบบคอนโทรล, การประชุมทางไกล ฯลฯ เราออกแบบเพื่อรองรับเทคโนโลยีในอนาคต สร้างระบบควบคุมจากระยะไกล ติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลได้จากทุกๆ แห่ง ภาพคมชัด เสียงใสและไร้ปัญหาในระยะยาว เช่น ห้องควบคุม (Control room), ห้องประชุม, ห้องสัมนา, ฯลฯ​

ชุดประชุมทางไกล,Vdo Conference,รับติดตั้งระบบห้องประชุม,อุปกรณ์ห้องประชุม,ระบบห้อง War Room

ระบบเสียงเพื่อการประชุมและการอบรมสัมนา​

       มีการบรรยายและแสดงข้อมูลต่างๆ และซักถามโต้ตอบในการประชุมอภิปรายต่างๆ หรือมีการเรียน การสอนแบบปฏิสัมพันธ์ จึงต้องมีการออกแบบเรื่องการสื่อสารสองทางหรือ Two-way  communication และกำหนดลักษณะการประชุมเพื่อจัดตำแหน่งและคุณสมบัติของอุปกรณ์ในระบบเสียงต่างๆ ให้ถูกต้อง ถ้าหากเป็นงานขนาดใหญ่อาจต้องใช้สถานที่เฉพาะเช่น Conference Centre เพื่อความสะดวกในการออกแบบติดตั้งระบบเสียง​

ลูกค้าที่ไว้วางใจ​

We are Professional in

Lighting System

sound System

control System

Visual System

          ระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ

( video conference system ) คือ ระบบที่มีการนำเอาอุปกรณ์เทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาใช้งานร่วมกัน  เช่น คอมพิวเตอร์ กล้องโทรทัศน์ ลำโพง ไมโครโฟน และระบบสื่อสา โทรคมนาคม ผสมผสาน เป็นการประชุมที่ผู้ร่วมประชุมอยู่ต่างสถานที่กัน แต่สามารถเจรจาสื่อสาร หรือประชุมโต้ตอบกันได้ โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปอยู่ในสถานที่เดียวกัน สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ทั้งทางข้อความและรูปภาพ ภาพกราฟฟิกต่าง ๆ ซึ่งมีช่องทางการส่งสัญญาณได้หลายช่องทาง ทั้งทางสายโทรศัพท์ คลื่นไมโครเวฟ สายไฟเบอร์ออฟติกของระบบ เครือข่าย และส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม ทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถมองเห็นภาพและได้ยินเสียง โต้ตอบกันไปมาระหว่างการประชุมแม้จะอยู่กันคนละสถานที่ก็ตาม สามารถประชุมร่วมกันได้ทั้งในระดับผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติการ หรือพนักงานทั้งในระดับเดียวกัน คนละระดับ คนละสายงาน​

       มีการบรรยายและแสดงข้อมูลต่างๆ และซักถามโต้ตอบในการประชุมอภิปรายต่างๆ หรือมีการเรียน การสอนแบบปฏิสัมพันธ์ จึงต้องมีการออกแบบเรื่องการสื่อสารสองทางหรือ Two-way  communication และกำหนดลักษณะการประชุมเพื่อจัดตำแหน่งและคุณสมบัติของอุปกรณ์ในระบบเสียงต่างๆ ให้ถูกต้อง ถ้าหากเป็นงานขนาดใหญ่อาจต้องใช้สถานที่เฉพาะเช่น Conference Centre เพื่อความสะดวกในการออกแบบติดตั้งระบบเสียง​

ระบบเสียงเพื่อการประชุมและการอบรมสัมนา​

All rights reserved © 2013-2021 tenavgroup

บริษัท เท็น อินทีเกรดเต็ด ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด​

29/99 Moo.11 Prarajviriyaporn Road, Bangpueng 
Sub-district, Prapradaeng Samutprakarn 10130
Fax: +66 28166366​

ชุดประชุมทางไกล,Vdo Conference,รับติดตั้งระบบห้องประชุม,อุปกรณ์ห้องประชุม,ระบบห้อง War Room,Ten Integrated System

คลิ๊กไอคอนเพื่อแอดไลน์

คลิ๊กไอคอนเพื่อเข้าเฟสบุ๊ค

คลิ๊กไอคอนเพื่อดูเบอร์โทร

คลิ๊กไอคอนเพื่อดูอีเมล

จีเนียส เว็บสวย ติดหน้าแรกๆ Google

Design By Genius​

ติดตามเราได้ที่

ระบบเสียง ระบบควบคุม ประชุมทางไกล cctv ห้องประชุม video wall ระบบพิพิธภัณฑ์ ห้อง war room
Ten Integrated System