ได้ก่อตั้งขึ้นในปี 2546 ที่มีจุดมุ่งหมายที่จะให้บริการติดตั้งระบบภาพ แสงและเสียงแบบครบวงจรในประเทศไทย บริษัทฯมีทุนจดทะเบียนครั้งแรกจำนวน 1 ล้านบาท และได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 5 ล้านบาทในปี 2548 บริษัทฯ เป็นผู้ให้ทางเลือกในการจัดหาสินค้าและบริการติดตั้งระบบภาพ แสงและเสียง เราเป็นตัวแทนและผู้กระจายสินค้าระบบควบคุม ภาพ แสง และเสียง เช่น ลำโพง เครื่องผสมสัญญาณเสียง เครื่องปรับสัญญาณเสียง เครื่องขยายเสียง เครื่องโปรเจคเตอร์ ชุดประชุมวิดีโอคอนเฟอเร้นท์ ตัวสลับสัญญาณ ระบบโทรทัศน์วงจรปิด ตัวหรี่ไฟและอุปกรณ์เสริมต่างๆ 
     เราเป็นผู้จัดหาสินค้าที่มีคุณภาพสูง ราคาที่เหมาะสม ส่งสินค้าตรงตามเวลา และบริการอย่างมืออาชีพตามความต้องการของลูกค้า นอกจากนั้น บริษัทฯ เน้นการดำเนินงานออกแบบ ติดตั้ง และซ่อมบำรุงระบบภาพ แสงและเสียง รวมทั้งให้คำปรึกษาการติดตั้งและซ่อมบำรุงระบบภาพ แสงและเสียง แก่ลูกค้าบริษัทฯมีการประสานงานกับเครือข่ายพันธมิตรทางการค้ามากมาย ทำการจำหน่ายสินค้าระบบภาพ แสงและเสียงนานาชนิด ครอบคลุมถึงการบริการเข้าระบบได้ตามความเหมาะสมและตรงตามความต้องการของลูกค้า 
กลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทฯมีทั้งหน่วยงานราชการและเอกชน จวบจนกระทั่งปี 2549 บริษัทฯดำเนินการออกแบบ จำหน่ายสินค้าและติดตั้งโครงการแล้วเสร็จ 325 โครงการ เป็นโครงการในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 220 โครงการ ภาคกลาง จำนวน 34 โครงการ ภาคตะวันออก จำนวน 14 โครงการ ภาคเหนือ จำนวน 20 โครงการ และภาคใต้ จำนวน 37 โครงการ

     บริษัท เท็น อินทีเกรดเต็ด ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด ได้ดำเนินการตามระบบบริหารคุณภาพ ISO9001/2015 และอยู่ในระหว่างการขอรับรองระบบบริหารคุณภาพ ในขอบเขตเฉพาะการให้บริการออกแบบ ติดตั้ง ซ่อมบำรุง และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบภาพ แสงและเสียง โดยบริษัทฯจะดำเนินการตามข้อกำหนดของระบบบริหารคุณภาพ ISO9001/2015 ทุกข้อ  บริษัท เท็น อินทีเกรดเต็ด ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัดได้นำระบบบริหารคุณภาพ ISO9001/2015 และขอรับรองระบบบริหารคุณภาพ ณ ที่ทำการของบริษัทหลักการดำเนินงานของเราอยู่บนพื้นฐานทฤษฎีเทคนิคและมาตรฐานสากลของระบบภาพ แสงและเสียง  หลักการเหล่านี้เป็นสิ่งที่บริษัทฯยึดถือเพื่อให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพเพื่อขจัดความเสี่ยงและผลเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อลูกค้าของเรา  และการบริการหลังการขายและดูแลซ่อมแซมระบบตามสัญญา รับผิดชอบงานปฏิบัติงานและบริการ ติดตั้ง ปรับปรุงแก้ไข  ระบบภาพเสียง ห้องประชุม ที่ชำรุดและบำรุงรักษางานระบบต่างๆ  โดยทำหน้าที่  ซ่อม บำรุงรักษา และจัดให้บริการ

เพื่อสนับสนุนในการใช้งานอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเชิงป้องกัน และซ่อมบำรุง รวมทั้งการจัด เตรียมกระบวนการในการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพทั้งก่อนดำเนินการ ระหว่างดำเนินการ รวมทั้งหลังการให้บริการ  เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างประสิทธิภาพ พร้อมใช้ตลอดเวลา และตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ

About Us

 

       บริษัท เท็น อินทีเกรดเต็ด ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับรางวัล SME ดีเด่น ในงานสุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 8 ปี 2559 และ ครั้งที่ 9 ปี 2560 2ปีซ้อน

Ten Integrated System (Thailand) Ltd was established in late 2003 with the intention of providing all audio, visual and lighting system in Thailand.  The registered capital was at 1 million baht in the beginning period and increased the share capital to 5 million baht in 2005.

Ten Integrated System (Thailand) is a Solution Provider for AVL applications. We represent and distribute abroad range of audio visual lighting and control products, such as loudspeaker, mixer, equalizer, projectors, video conference, switchers, dimmers and peripherals. We provide high quality products, single box or integrated system solutions, competitive pricing, on-time delivery, and professional services to customer requirements.

 

We operate under the co-operation among our trade relationship network, distributing various audio, visual and lighting system including providing the commissioning services as fitted by the customers’ requirement.

 

We meet the customers not only the government sector but also the private sector.  In 2005, we designed, completely operated and distributed the products  of 236 projects, 162 projects was operated in Bangkok, 23 projects operated in Central part of Thailand, 14 projects in Eastern part, 10 projects in Northern part, and 27 projects in Southern parts of Thailand.

 

Received awards

Ten Integrated System (Thailand) Ltd is committed to provide high quality products and services to meet our customers expectations with competitive pricing and professional technical service and support. Our customer’s success is our measurement of success.

Our Company Mission

Ten Integrated System (Thailand) Ltd. is now operating under the quality management ISO9001/2015and in the duration of requesting for the quality certification on the scope of design, installation, maintenance, and consultancy of the audio, visual and lighting system. We will operate under the full ISO9001/2015 quality regulations.The certified quality management will be done at our office location.

 

Our system and working procedures combined with technical theory and international standard.  These are the principles to which our company adheres to ensure efficiency and alleviate risk and waste in managing projects for our customers. 

บริษัท เท็น อินทีเกรดเต็ด ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด​​

หลักการดำเนินงาน​

รางวัลที่ได้รับ​

A collection of hover effects with fine lines, white space and clean typography.

A collection of hover effects with fine lines, white space and clean typography.

Our company​

Operation Concept​

A collection of hover effects with fine lines, white space and clean typography.

A collection of hover effects with fine lines, white space and clean typography.

บริษัท เท็น อินทีเกรดเต็ด ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด​​

All rights reserved © 2013-2019 tenavgroup

บริษัท เท็น อินทีเกรดเต็ด ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด​

29/99 Moo.11 PrarajviriyapornRoad ,Bangpueng 
Sub-district,PrapradaengSamutprakarn10130
Tel: +66 24630710(auto), +6692 2978997 
Fax: +66 28166366​

Ten Integrated System

@tenavgroup​

tenavgroupthailand

02-463-0710 auto 092-297-8997

info@tenavgroup.com

ระบบเสียง ระบบควบคุม ประชุมทางไกล cctv ห้องประชุม video wall ระบบพิพิธภัณฑ์ ห้อง war room
Ten Integrated System