ชุดประชุม (110)

Vdo conference  (880)

เครื่องเสียงห้องประชุม   (260)

ระบบไฟเวที (30) 

ระบบเครื่องเสียงห้องประชุม  (50)

ระบบภาพและเสียง (50)

ระบบภาพ (140)

ระบบควบคุม   (320)

ระบบประชุมทางไกล (50)

ไมค์ประชุม (260)

ระบบเสียงห้องประชุม (110)

ระบบ video conference (70)

อุปกรณ์ video conference (20)

ระบบไฟเวที (30)

ไมค์ประชุมไร้สาย  (170)

All rights reserved © 2013-2019 tenavgroup

บริษัท เท็น อินทีเกรดเต็ด ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด​

29/99 Moo.11 PrarajviriyapornRoad ,Bangpueng 
Sub-district,PrapradaengSamutprakarn10130
Tel: +66 24630710(auto), +6692 2978997 
Fax: +66 28166366​

Ten Integrated System

@tenavgroup​

tenavgroupthailand

02-463-0710 auto 092-297-8997

info@tenavgroup.com

จีเนียส เว็บสวย ติดหน้าแรกๆ Google

Design By Genius​

ระบบเสียง ระบบควบคุม ประชุมทางไกล cctv ห้องประชุม video wall ระบบพิพิธภัณฑ์ ห้อง war room
Ten Integrated System